หมวดรายงาน-ประชากร

ประมวลผล 2017-12-17 08:50:21

1) ปิรามิดประชากร(จำนวนประชากรแยกกลุ่มอายุ)

2) จำนวนประชากรแยกตามประเภทการอยู่อาศัย

3) ตรวจสอบ 13 หลัก

4) สิทธิการรักษาของประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ : ระบบรายงานอยู่ระหว่างพัฒนาอย่างต่อเนื่อง