หมวดรายงาน-โรคไม่ติดต่อ

ประมวลผล 2017-12-17 08:50:21

1) Color chart ผู้ป่วยความดันโลหิต-HT(ทราบผลคอเลสเตอรอล)(ปรับ 20150217)

2) Color chart ผู้ป่วยความดันโลหิต-HT(ไม่ทราบผลคอเลสเตอรอล)(ปรับ 20150217)

3) Color chart ผู้ป่วยเบาหวาน-DM(ทราบผลคอเลสเตอรอล)(ปรับ 20150217)

4) Color chart ผู้ป่วยเบาหวาน-DM(ไม่ทราบผลคอเลสเตอรอล)(ปรับ 20150217)

5) ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจ HbA1c และควบคุมน้ำตาลได้ดี (ปรับ 20150217)

6) ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมความดันโลหิตได้ดี (ปรับ 20150217)

7) ผู้ป่วยความดันที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต

8) ผู้ป่วยความดันที่เป็นโรคเบาหวาน

9) ผู้ป่วยความดันที่มารับบริการ

10) ผู้ป่วยความดันที่ควบคุมความดันได้ดี

หมายเหตุ : ระบบรายงานอยู่ระหว่างพัฒนาอย่างต่อเนื่อง