หมวดรายงาน-แม่และเด็ก

ประมวลผล 2017-12-17 08:50:21

1) หญิงคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์

2) หญิงคลอดได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก ก่อน 12 สัปดาห์

3) ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม

4) ภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 ปี เป็นปกติ

5) การดูแลหญิงหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์

หมายเหตุ : ระบบรายงานอยู่ระหว่างพัฒนาอย่างต่อเนื่อง