หมวดรายงาน-ภูมิคุ้มกันโรค

ประมวลผล 2017-12-17 08:50:21

1) เด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน BCG

2) เด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน MMR

3) เด็กอายุ 5 ปีได้รับวัคซีน DTP5

4) ผลงานการรณรงค์ฉีดวัคซีน dTC (อายุ 20-50 ปี)

หมายเหตุ : ระบบรายงานอยู่ระหว่างพัฒนาอย่างต่อเนื่อง